Gebruikersvoorwaarden foto(s) Inclusief toegang tot camera

De gebruiksverklaring voor foto’s en voor het maken van foto’s en uploaden van foto’s de toegang tot je camera is van belang voor een nog betere uitvoering van onze dienstverlening, omdat Wuunder naast een duidelijke en efficiënte dienstverlening ook streeft naar een persoonlijke dienstverlening.

Je hebt een Wuunder-account met (pas)foto. Wuunder Nederland B.V. (hierna Wuunder) gebruikt deze foto uitsluitend voor jouw Wuunder-account en presenteert deze foto als jij je Wuunder-account gebruikt of communiceert via Wuunder-app of -website.

Door akkoord te gaan met deze gebruiksverklaring geef je Wuunder toestemming om jouw (pas)foto voor dit doel te bewaren, zolang je gebruik maakt van de diensten van Wuunder. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit zal echter geen effect hebben op de rechtmatigheid van Persoonlijke informatie die voorgaand aan de intrekking is verwerkt. Na het beëindigen van dit gebruik zal jouw pasfoto worden vernietigd. Wil je meer weten over het privacybeleid van Wuunder, kijk dan op www.wearewuunder.com/privacybeleid.

Indien je foto’s maakt van te versturen zendingen of te ontvangen zendingen geef je Wuunder toestemming deze foto’s te gebruiken en te bewaren voor het afhandelen van klachten en ter verbetering van haar dienstverlening. Deze foto’s worden in principe niet gedeeld met derde partijen, anders dan partijen, welke betrokken zijn bij de zending, waar de foto’s betrekking op hebben. Deze foto’s worden in geen enkel geval gedeeld met partijen voor andere commerciële doeleinden.

Voor het maken van de foto’s geef je Wuunder toegang tot je camera, waardoor de gemaakte foto’s direct in je Wuunder-account worden opgeslagen.

Wuunder kan deze gebruiksverklaring op elk moment herzien en/of aanpassen.
Deze gebruiksverklaring is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen over de gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg in Nederland.
Deze voorwaarden worden ook vertaald in de andere talen, waaronder Engels en Duits. Bij strijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de vertaling is de Nederlandse tekst leidend.