Privacybeleid

Wuunder Nederland B.V.

Deze privacyverklaring beschrijft de werkwijze van Wuunder Nederland B.V. (hierna: Wuunder), met betrekking tot het verzamelen, het gebruik, het openbaar maken en de opslag van persoonsgegevens (zoals hierna beschreven) die u ons rechtstreeks, via ons platform bezorgt. Lees daarom aandachtig deze Privacy- en Cookieverklaring door, voordat u ons platform gebruikt of persoonlijke gegevens op ons platform ingeeft.

Het huidige platform wordt beheerd door Wuunder Holding B.V., gevestigd in Weert, tevens namens de entiteiten van de groep en valt onder de Nederlandse wetgeving. Wuunder Holding B.V. is evenals haar groepsleden bereikbaar via e-mail: [email protected] of telefoon: +31 20 261 57 48.

 
De volgende gegevens worden verzameld:
 1. Klantgegevens die we verzamelen, zijn namen, gegevens over uw zending, foto’s van zendingen, locaties en anderszins, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, sms-verkeer en whats-app.
 2. Businesspartnergegevens die we verzamelen zijn namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadresssen, sms-verkeer en whats-app en locaties.
 3. Gegevens van bezoekers aan websites en social mediakanalen, die we verzamelen zijn namen, e-mailadressen en telefoonnummers. Gegevens van sollicitanten voor medewerker of voor inhuur als specialist of consultant, die we verzamelen zijn namen, e-mailadressen, telefoonnummers en de verstrekte gegevens in een curriculum vitae. De door Wuunder verzamelde gegevens bestaan deels uit gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben (“Persoonsgegevens”).

Wuunder verzamelt, bewaart, gebruikt of verwerkt anderszins van belang zijnde gegevens over elke zending die we behandelen, zodat we deze zendingen op een efficiënte manier en conform de verwachting van de klant kunnen leveren. Wuunder gebruikt de gegevens over haar klanten, hun zendingen en hun verzend- en/of ontvangstprofiel om de services die we aan onze klanten aanbieden, te leveren of te verbeteren, onze klanten in te lichten over mogelijk interessante aanvullende diensten, onze rechtmatige zakelijke belangen te behartigen (waaronder het maken van trendanalyses en marktstudies), prijzen te bepalen, krediet vast te stellen, te factureren en de overheidsvoorschriften na te leven die op ons of op onze dochterondernemingen van toepassing zijn.

De persoonsgegevens die we verzamelen, worden uitsluitend met inachtneming van de voorgaande doelen verwerkt en stelt Wuunder in staat haar diensten te leveren en we bewaren deze gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en/of nodig is voor dit doel. Indien er geen wettelijke termijn geldt, worden persoonlijke gegevens vernietigt zodra dit geen enkel gerechtvaardigd doel.

Doeleinden en grondslagen persoonsgegevens 

Voor de volgende doeleinden worden persoonsgegevens gebruikt op het Wuunder-platform (browser, plug-in, extensie en MyWuunder), Wuunder- websites, social mediakanalen van Wuunder (Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, Mailchimp) en in (online) campagnes via o.a. Google.

 1. Voor het uitvoeren van de aangeboden dienstverlening en dus de overeenkomst: het efficiënt, gemakkelijk en persoonlijk versturen en ontvangen van documenten, pakketten en pallets.
 2. Het kunnen volgen van elke zending door verzender, ontvanger en klantenserviceafdeling van Wuunder om eventuele issues vroegtijdig te herkennen en tijdig actie te kunnen nemen, waardoor verzender en ontvanger volledig ontzorgd (er geen omkijken naar hebben) worden.
 3. Verzender en ontvanger de mogelijkheid geven om via het platform eenvoudig te communiceren over de zending, met elkaar, met klantenserviceafdeling van Wuunder en met de vervoerspartijen.
 4. Voor updates over de (actuele) ontwikkelingen van Wuunder, de logistieke markt en haar partners, waardoor verzenders en ontvangers beter gebruik kunnen maken van onze diensten.
 5. Voor onder meer, maar niet uitsluitend, het gerechtvaardigd belang van Wuunder in het kader van analysedoeleinden om onze service aan verzender en ontvanger verder te verbeteren en producten nog beter op de wensen van onze klanten af te stemmen.
 6. Voor onder meer, maar niet uitsluitend, het gerechtvaardigd belang van Wuunder in het kader van werving van nieuwe klanten en het (her)activeren van bestaande klanten.
 7. Voor onder meer, maar niet uitsluitend, het gerechtvaardigd belang van Wuunder in het kader van het werven, samenwerken en communiceren met business partners (vervoerders, koeriers en drop-off points).
 8. Voor onder meer, maar niet uitsluitend, werving van medewerkers en inhuur van consultants en specialisten.

Bovenstaande gegevensverwerkingen kunnen ook gerechtvaardigd zijn indien de betrokkene toestemming heeft verleend voor deze gegevensverwerking. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit zal echter geen effect hebben op de rechtmatigheid van persoonlijke gegevens die voorgaand aan de intrekking is verwerkt. Wuunder draagt er te allen tijde zorg voor dat iedere gegevensverwerking voldoet aan een gerechtvaardigd doel. Bovendien neemt Wuunder telkens de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit mee in haar verwerking van Persoonlijke gegevens.

Derden

Terwijl we gegevens over onze klanten verzamelen en gebruiken, kunnen we een beroep doen op onderaannemers voor de verwerking van die gegevens voor de in de vorige paragraaf vermelde doeleinden. Wij werken bijvoorbeeld samen met partners op het gebied van IT-dienstverlening en logistiek (onder meer vervoersbedrijven zoals PostNL en DHL). Echter geeft Wuunder uw gegevens alleen door als dat volgens de Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming is toegestaan. Daarnaast kunnen we onze dochterondernemingen vragen de gegevens, voor die doeleinden, in onze naam te verwerken. Deze leveranciers en/of dochterondernemingen moeten deze gegevens geheimhouden en mogen de gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken. Bovendien kunnen wij, naarmate we onze activiteiten uitbreiden, dochtermaatschappijen of businessunits kopen of verkopen. Als onderdeel van deze transacties kunnen gegevens van de klanten van de dochterondernemingen of businessunits deel uitmaken van de overgedragen bedrijfsmiddelen. We controleren voortdurend of de bepalingen van de toepasbare lokale wetgeving en voorschriften worden nageleefd door externe verwerkers, zoals leveranciers en subcontractors, van Persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Voor de aflevering van zendingen werkt Wuunder samen met externe vervoersbedrijven. Deze vervoerders ontvangen alleen de noodzakelijke gegevens om de verzending te kunnen verwerken en het pakket bij u te bezorgen. Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens door de vervoerder kunt u de privacyverklaring op de website van de betreffende vervoerder raadplegen. De logistieke partner is als zelfstandig verantwoordelijke partij betrokken bij de levering aan u. Echter, om klanten een optimale service te kunnen bieden volgt Wuunder iedere order namens de verzender en sturen wij de belangrijkste mails van de vervoerder over de levering van uw pakket aan u door. 

Eerlijke en veilige verwerking van uw Persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Wuunder zich aan de regels die privacywetgeving voorschrijft. Dit houdt in dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken als daar een grondslag en een doel voor is. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn worden verzameld en de persoonsgegevens worden vervolgens alleen voor dat specifieke doel verwerkt. Wij houden daarbij de aard van de persoonsgegevens in het oog en stemmen daarop een passend technisch en organisatorisch niveau van beveiliging af. U kunt er dus van uitgaan dat wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan.

Overdracht van persoonsgegevens

Om onze diensten uit te kunnen voeren, slaan wij gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die wij verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Toegang en correctie

Vanuit de wet heeft elke gebruiker van onze diensten de volgende rechten:

 • recht op informatie over de verwerkingen;
 • recht op inzage in zijn gegevens;
 • recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
 • recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’
 • recht op beperking van de gegevensverwerking
 • recht op verzet tegen de gegevensverwerking
 • recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit)
 • recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Om uw rechten zo goed mogelijk te waarborgen is het mogelijk om contact op te nemen met Wuunder via [email protected] om te weten welke gegevens Wuunder over u heeft verzameld. We beantwoorden uw verzoek binnen 4 weken (maar meestal sneller). Indien we u geen inzage kunnen geven in uw Persoonlijke gegevens, geven we steeds de redenen op voor deze weigering. Ook mag Wuunder een verzoek afwijzen, indien het verzoek buitensporig of onwettelijk is. Om over correcte, up-to-date en volledige gegevens te beschikken, vragen we u ons elke onjuiste gegevens te melden. Wij passen vervolgens de onjuiste of verouderde gegevens aan.

U kunt uw account opheffen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Als uw account is opgeheven, zal Wuunder al uw gegevens verwijderen.

Geheimhouding

De dienstverlening van Wuunder maakt het noodzakelijk dat onze werknemers toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Om ook hier de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben al onze werknemers een geheimhoudingverklaring ondertekend. Hiermee leggen wij aan onze werknemers op dat zij uw persoonsgegevens absoluut geheimhouden en dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Belangrijk is nog wel om te weten, dat alleen geautoriseerd personeel uw gegevens verwerken mag.

Wuunder-multi-device-platform

In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe we de Persoonlijke gegevens op de Wuunder-platform(s) beschermen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door u verstrekte gegevens gebruiken om de inhoud van ons platform te verbeteren, om het platform aan uw voorkeuren aan te passen, om (op uw verzoek) gegevens te verstrekken, voor onze marketing- en onderzoeksactiviteiten en voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld. We kunnen uw Persoonlijke gegevens doorgeven indien we ertoe verplicht zijn door de toepasselijke wetgeving, rechterlijke uitspraken of overheidsreglementeringen.

Verzamelen van gegevens op het Wuunder-platform

Gebruikers kunnen de meeste onderdelen van dit platform bezoeken zonder hun identiteit te onthullen of gegevens over zichzelf vrij te geven. Om sommige van onze interactieve services te kunnen gebruiken, zullen ze zich echter moeten identificeren. Op dit platform kan Wuunder de gebruikers vragen Persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens kan mogelijk gedeeld worden met onze dochterondernemingen.

Actief verzamelen van gegevens en doel

Tijdens het gebruik van of een bezoek aan ons platform, verzamelt Wuunder actief gegevens over de bezoekers door specifieke vragen te stellen en u de mogelijkheid te bieden rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail/chat. Sommige van de gegevens die u op de website ingeeft, kunnen Persoonlijke gegevens zijn. Voor bepaalde onderdelen van deze website, kunt u gevraagd worden Persoonlijke gegevens in te geven om van bepaalde functies te genieten (zoals e-mail waarschuwingen of nieuwsbrieven). Telkens als gegevens wordt gevraagd, zal worden aangegeven welke gegevens vereist is en voor
welk doel.

Passief verzamelen van gegevens en doel

Wanneer u over een platform navigeert, kunnen bepaalde gegevens passief worden ingezameld (d.w.z. zonder dat u deze gegevens actief doorgeeft) door middel van diverse technologisch hulpmiddelen zoals Internet Protocol (IP) adressen, cookies (zie volgende paragraaf), metatags en navigatiegegevens.

Het Wuunder-platform maakt gebruik van HTTPS, een protocol dat bovenop het Internet Protocol ligt, waardoor zeker is gesteld dat uw data zich altijd in een beveiligde omgeving bevinden. Uiteindelijk maakt het platform gebruik van Internet Protocol (IP) adressen. Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen door uw Internet Service Provider om u toegang te verlenen tot het internet. Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische gegevens in te zamelen, om de snelste verbinding tussen uw computer en ons platform te bepalen en om het platform te beheren en te verbeteren.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die van een platform naar de browser van de gebruiker worden verzonden en op uw device (telefoon, computer, laptop of tablet) worden opgeslagen. Cookies maken het platformgebruik gemakkelijker, omdat zij de status, het gebruik, de voorkeuren en andere nuttige gegevens over de gebruiker opslaan en beheren. De eerste keer dat u onze website of platform bezoekt vragen wij uw toestemming om cookies te gebruiken. De gebruikers kunnen deze instelling echter aanpassen wanneer ze de cookies willen weigeren of gewaarschuwd willen worden wanneer de cookies worden verzonden. Wanneer u dit platform gebruikt of bezoekt, kan Wuunder gegevens op uw computer opslaan. Dit onder de vorm van een cookie. Wij gebruiken cookies om gegevens op te slaan die ons kan helpen de inhoud van onze website te verbeteren en/of deze aan te passen aan uw voorkeuren. Wuunder gebruikt ook cookies om statistische gegevens over het gebruik van www.wearewuunder.com te verzamelen. Het cookie kan enkel via www.wearewuunder.com worden verkregen.

Welke cookies?

Wij vragen de eerste keer sowieso uw toestemming voor het gebruik van cookies. Als u desondanks liever geen cookies accepteert of wilt gewaarschuwd worden als een cookie wordt gebruikt, kunt u de instellingen van uw webbrowser aanpassen met uw voorkeuren. Indien u niet goed weet hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen, raadpleeg de documentatie die de leverancier van uw browser ter beschikking stelt. Wees u er echter van bewust dat indien u of uw websitebeheerder de cookies heeft uitgeschakeld, de website niet optimaal zal functioneren.

Permanente cookies
Bij een nieuw bezoek aan onze website herkent Wuunder u met behulp van permanente cookies. Onze website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Sessie cookies
Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens uw bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Sessie cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Tracking cookies
Met uw toestemming plaatsen wij tracking cookies op uw apparatuur. Deze cookies kunnen later worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook andere website(s) uit ons netwerk hebt bezocht. De tracking cookies kunnen ook worden gebruikt door adverteerders die in hetzelfde netwerk zitten.

Met tracking cookies wordt een profiel opgebouwd. Dit profiel is niet gekoppeld aan bijvoorbeeld uw naam, adres, en e-mailadres. Het dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Tracking cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze websiteadvertenties aan u vertonen. Deze cookies kunt u centraal verwijderen, zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Google analytics

Wij doen ook een beroep op diensten van derden (zoals Google Analytics) om statistische gegevens over de gebruikers van ons platform te verzamelen. Deze gebruiken cookies om ons niet-persoonlijk identificeerbare gegevens over uw bezoek aan dit platform te bezorgen (zoals het aantal bezoeken, de locatie van waaruit u de website bezocht en het aantal pagina’s dat u op deze website bezocht). We gebruiken deze gegevens om de lay-out en de inhoud van ons platform te verbeteren. Gegevens die door deze derde partijen worden verzameld buiten www.wearewuunder.com – indien van toepassing – zijn niet onderhevig aan deze privacyverklaring, maar aan de privacyverklaringen van de desbetreffende derde partij. Meer gegevens over de manier waarop Google uw gegevens verwerkt, is beschikbaar op http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. Om u af te melden voor Google Analytics in uw browser, ga naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Cookies kunnen uw persoonlijke gegevens naar allerlei bedrijven sturen. Als u dat niet (meer) wilt, moet u de cookies verwijderen van uw computer, tablet of smartphone. Cookies verwijderen is niet erg lastig, maar bedenk wel dat u na het opschonen op websites opnieuw moet inloggen en dat uw wachtwoorden mogelijk niet meer worden onthouden. Ook is het mogelijk dat u pagina’s opnieuw moet instellen.

Aanpassing

Wuunder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy- en Cookie Statement. Wij raden u dan ook aan om met enige regelmaat te kijken of hierin iets is aangepast. Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring dan kunt u via [email protected] contact met ons opnemen. Deze zal zo snel als mogelijk behandeld worden door de verantwoordelijke persoon van Wuunder. Mocht u ondanks onze zorgvuldige werkwijze een klacht hebben, die Wuunder niet goed heeft afgehandeld, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst gewijzigd op 15 juli 2020 en gedeponeerd Kamer van Koophandel onder nummer 65054253.

Copyright © 2018-2021 · All Rights Reserved · Wuunder Nederland B.V.